Framesira/Shutterstock.com

Potlačení hluku je jednou z hlavních funkcí na Apple AirPods Pro. Můžete přepínat mezi režimem potlačení hluku, průhledností a výchozím režimem. Zde je návod, jak rychle povolit potlačení hluku pro AirPods Pro na iPhonu, iPadu a Macu.

Na iPhonu a iPadu

Jakmile své AirPods Pro spárujete a připojíte k iPhonu nebo iPadu, můžete přistupovat k režimům regulace hluku přímo z Ovládacího centra.

Pokud vaše AirPods Pro nejsou automaticky připojeny k vašemu iPhonu nebo iPadu, můžete je připojit ručně pomocí funkce AirPlay. Přejetím prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky iPhonu nebo iPadu otevřete Ovládací centrum.

Přejetím z pravého horního rohu dolů otevřete Ovládací centrum na iPhone

Poté klepněte na ikonu „AirPlay“ v pravém horním rohu widgetu Now Playing.

Klepněte na tlačítko AirPlay v Ovládacím centru

Zde klepněte na AirPods Pro a přepněte na ně.

Přepněte na AirPods Pro z Control Center

reklama

Nyní, když jsou vaše AirPods Pro připojeny, vraťte se zpět do Control Center. Zde uvidíte ikonu AirPods Pro v posuvníku hlasitosti. Stisknutím a podržením posuvníku hlasitosti jej rozbalíte.

Klepněte a podržte posuvník hlasitosti v Ovládacím centru

Zde klepněte na tlačítko „Ovládání hluku“.

Vyberte Noise Control v Control Center

Nyní můžete přepínat mezi třemi režimy: Zrušení šumu, Průhlednost a Vypnuto. Klepnutím na tlačítko „Zrušení šumu“ povolte potlačení hluku.

Funkce Transparency povoluje okolní zvuky, zatímco režim Noise Cancellation blokuje veškerý hluk.

Vyberte režim potlačení hluku

Pokud chcete potlačení hluku deaktivovat, můžete se vrátit na tuto obrazovku a klepnout na možnost „Vypnuto“.

PŘÍBUZNÝ: Jak ručně přepínat AirPods mezi Mac, iPhone a iPad

Přímo na AirPods Pro

I když Ovládací centrum usnadňuje přepínání mezi různými režimy kontroly hluku, přesto je k tomu potřeba několik klepnutí na vašem iPhonu nebo iPadu.

Mezi všemi třemi režimy regulace hluku můžete přepínat přímo z AirPods Pro, aniž byste se dotkli iPhonu nebo iPadu.

reklama

Chcete-li to provést, jednoduše stiskněte a podržte senzor síly na stonku AirPods Pro. Za sekundu nebo dvě uslyšíte zvonění a AirPods Pro se přepne do jiného režimu. Každý režim (Vypnuto, Zrušení šumu a Průhlednost) má charakteristický zvuk, který vám dá vědět, který režim je aktivován.

Stiskněte a podržte AirPods Pro Force Sensor na představci
Jablko

Ve výchozím nastavení to můžete provést na levém i pravém AirPods Pro. Tato funkce je ale také přizpůsobitelná. Siri můžete vyvolat tak, že podržíte jednu ze stopek AirPods Pro.

Navíc si můžete vybrat, které režimy chcete procházet. Můžete například odebrat režim průhlednosti. Tímto způsobem přidržením snímače síly pouze aktivujete nebo deaktivujete režim potlačení hluku.

Chcete-li to provést, otevřete po připojení AirPods Pro na svém iPhone aplikaci „Nastavení“.

Navštivte Nastavení na iPhone

Klepněte na sekci „Bluetooth“ v seznamu „Nastavení“.

Klepněte na Bluetooth z aplikace Nastavení

Zde klepněte na tlačítko „i“ vedle vašich AirPods Pro.

Klepněte na tlačítko i Vedle AirPods Pro

Zde klepněte na možnost „Vlevo“ nebo „Vpravo“. Zde se ujistěte, že je shora vybrána možnost „Noise Control“.

Vyberte Left nebo Right AirPod

Poté klepnutím na možnost „Transparentnost“ ji deaktivujte.

Klepnutím na Průhlednost režim deaktivujete

reklama

Nyní, když stisknete a podržíte senzor síly na svých AirPodech, bude se přepínat pouze mezi režimem potlačení hluku a režimem vypnuto.

Na počítači Mac

Zatímco iPhone a iPad vás provedou procesem přepínání mezi různými režimy kontroly šumu, Mac ne.

Ano, na svém Macu můžete stále používat režim potlačení hluku. Můžete tak učinit dvěma způsoby. Pomocí senzoru síly na stonku AirPods Pro nebo pomocí možnosti Hlasitost na liště nabídek Mac.

Pro uživatele Mac je sekce Hlasitost nejpřehlednějším způsobem, jak přepínat mezi různými režimy.

Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko „Hlasitost“ na liště nabídky Mac a vyberte své AirPods Pro. Zde vyberte režim „Zrušení šumu“. Můžete se sem kdykoli vrátit a vybrat možnost „Vypnuto“, abyste potlačení hluku deaktivovali.

Povolte potlačení hluku z panelu nabídek na Macu

Pokud nemůžete najít sekci Hlasitost na liště nabídek Mac, můžete ji povolit v Předvolbách systému. Klikněte na nabídku „Apple“ na liště nabídek a přejděte na Předvolby systému > Zvuk > Výstup. Zde zaškrtněte možnost „Zobrazit hlasitost na liště nabídek“.

Povolte možnost Zobrazit hlasitost na panelu nabídek

reklama

Jak jsme zmínili výše, můžete přepínat mezi režimy regulace hluku přidržením senzoru síly na stonku AirPods Pro. Ve výchozím nastavení se toto cykluje mezi všemi třemi režimy. Režim průhlednosti můžete z tohoto cyklu odebrat pomocí Předvoleb systému.

Klikněte na ikonu „Apple“ na liště nabídek a vyberte „Předvolby systému“.

V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému

Zde vyberte nabídku „Bluetooth“.

V Předvolbách systému vyberte Bluetooth

Nyní klikněte na tlačítko „Možnosti“ vedle vašich AirPods Pro.

Klikněte na Možnosti vedle AirPods Pro

Zde se ujistěte, že je aktivována kontrola šumu alespoň pro jeden AirPod, a poté zrušte zaškrtnutí možnosti „Transparentnost“. Poté klikněte na tlačítko „Hotovo“ pro uložení nastavení.

Vypněte režim průhlednosti a vyberte Hotovo

Nyní, když stisknete a podržíte představec AirPods Pro, aktivuje nebo deaktivuje pouze režim potlačení hluku.

PŘÍBUZNÝ: Jak povolit potlačení hluku pro AirPods Pro na Macu


Právě jste si pořídili pár AirPods Pro? To vše se dozvíte v našem kompletním průvodci AirPods Pro.

PŘÍBUZNÝ: Jak používat AirPods a AirPods Pro: Kompletní průvodce

ČTĚTE DALŠÍ

  • › Jaké jsou rychlosti čtení/zápisu a proč na nich záleží?
  • › Co je to trhání obrazovky?
  • › Co je to Bid Sniping na eBay a jak ho porazím?
  • › Co znamená „IANAD“ a jak jej mohu používat?
  • › Jak zobrazit historii sledování produktů na Amazonu